Üyelik Başvuru Koşulları

Üyelik Başvuru Koşulları

<p>Dernek üyeliğine kabul edilmesinde aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır;</p><p>1. Üyelik istem ve aday başvuru formunun doldurulması ve dernek merkezine imzalı teslimi,</p><p>2. Bu tüzük doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği üyelik koşuIlarını kanıtlayan belgelerin ibraz edilmesi,</p><p>3.Yönetim Kurulu'nun toplam üye sayısının oy çoğunluğunu gerçekleştirecek şekilde olumlu karar alınması,</p><p>5.Adayın aylık aidatlarını ödemesi ile üyeliğe giriş gerekleri tamamlanmış ve üyelik sıfatı kazanılmış olur,</p><p>6. Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en geç 30 gün içinde, (üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde) karara bağlayıp sonucu başvuru sahibine yazı ile veya sms bilgisi ile (sms in iletildi raporunu almak koşuluyla) duyurmak zorundadır,</p>